May 22, 2013 Đăng nhập facebook

Đăng nhập facebook khi bị chặn dễ dàng với file host mới nhất

Đây là những dãy ip mới nhất mà bạn có thể cập nhật vào file host của mình để đăng nhập facebook khi bị chặn một cách dễ dàng nhất

173.252.100.20 facebook.com
173.252.100.20 login.facebook.com
173.252.100.20 apps.facebook.com
173.252.100.20 www.facebook.com
173.252.100.20 www.login.facebook.com
173.252.100.20 www.apps.facebook.com
173.252.100.20 upload.facebook.com
173.252.100.20 graph.facebook.com
173.252.100.20 register.facebook.com
173.252.100.20 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.20 vi-vn.facebook.com
173.252.100.20 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.20 developers.facebook.com
173.252.100.20 error.facebook.com
173.252.100.20 channel.facebook.com
173.252.100.20 upload.facebook.com
173.252.100.20 register.facebook.com
173.252.100.20 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.20 pixel.facebook.com
173.252.100.20 upload.facebook.com
173.252.100.20 register.facebook.com
173.252.100.20 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.20 pixel.facebook.com

Hoặc bạn có thể dùng dãy ip ở dưới để đăng nhập facebook khi bị chặn

173.252.100.26 facebook.com
173.252.101.26 www.facebook.com
69.171.228.24 login.facebook.com
69.171.228.24 www.facebook.com
173.252.100.27 upload.facebook.com
173.252.100.27 www.upload.facebook.com
173.252.100.27 graph.facebook.com
69.171.242.27 pixel.facebook.com
69.171.224.42 apps.facebook.com

Hoặc

173.252.110.27 facebook.com
66.220.158.27 www.facebook.com
66.220.158.27 login.facebook.com
66.220.158.27 upload.facebook.com
69.171.242.27 graph.facebook.com
66.220.158.27 pixel.facebook.com
66.220.158.27 apps.facebook.com

Hoặc

173.252.110.27 facebook.com
173.252.73.52 www.facebook.com
69.171.237.20 login.facebook.com
69.171.224.42 upload.facebook.com
66.220.158.27 graph.facebook.com
69.171.224.42 pixel.facebook.com
69.171.228.24 apps.facebook.com

Với những dạy ip ở trên rất mong sẽ giúp bạn có thể đăng nhập facebook khi bị chặn một cách dễ dàng nhất

Xem video hướng dẫn chi tiết

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    Back to top